contributors

Górecki, Przemysław


Przemysław Górecki – student Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM i Wydziału Polonistyki UW. Członek redakcji „Repliki” i „Pro Arte Online”, organizacji studenckiej Queer UW i Genderowego Koła Literaturoznawczego. Obecnie zaangażowany m.in. w projekt badawczy „Gender w podręcznikach”. Związany z feministyczną i równościową działalnością społeczną w Poznaniu i Warszawie (m.in. Kampania Przeciw Homofobii).


back    print   pdf



pl en


  • graphic design:
    mfka

    a journal of queer studies