Sobolczyk, Piotr


Piotr Sobolczyk (Instytut Badań Literackich PAN), dr, autor książek Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii (2005), Dyskursywizowanie Białoszewskiego (t. I 2013, t. II 2014), Queerowe subwersje. Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna (2015), Polish Queer Modernism (2015), Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca (2017). Stypendysta Fundacji Estreicherów (2005), Prezydenta M. Krakowa (2005), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008 i 2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), stypendium dla młodych wybitnych naukowców (2015-2018). Gościnny wykładowca na UJ, Universitat i Oslo, INALCO, Universidad Pablo Olavide.


© http://interalia.org.pl
pismo poświęcone studiom queer