pismo poświęcone studiom queer

Czy w badaniach nad odmiennością seksualna przeważa perspektywa gejowska?


--

(wypowiedzi przesłane mailem, zanotowane podczas debaty w UFA, Warszawa, czerwiec 2009, lub znalezione w internecie)

originally published at / pierwotny adres publikacji:
http://interalia.org.pl/pl/artykuly/2010_5/20_czy_w_badaniach_nad_odmiennoscia_seksualna_przewaza_perspektywa_gejowska.htm