Kościańska Agnieszka


Agnieszka Kościańska pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajmuje się badaniami nad religią, płcią i seksualnością. Jest współredaktorką zbiorów Kobiety i religie (z Katarzyną Leszczyńską, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2006) i Gender. Perspektywa antropologiczna (z Renatą E. Hryciuk, WUW, 2007) oraz autorką książki Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris (WUW, 2009). Publikowała m.in. w Kulturze i Społeczeństwie, Ludzie, Focaal. European Journal of Anthropology i Ethnologie Française, a w latach 2002-2008 brała udział w pracach redakcji czasopisma (op.cit.). Była stypendystką programu TEMPUS (Uniwersytet Kopenhaski, 1999), rządu duńskiego (Uniwersytet Kopenhaski, 2005), Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Research, 2006) oraz programu Nowoczesny Uniwersytet (2009/2010), a na lata 2010-2012 otrzymała grant Marie Curie International Outgoing Fellowship (instytucje goszczące: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Harvarda).