Struzik Justyna


Justyna Struzik - socjolożka i badaczka społeczna, doktorantka w Instytucie Socjologii UJ, członiki Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet. Zainteresowanie badawcze: studia genderowe, socjologia seksualności i ruchy społeczne.