Szczur, Przemysław


Absolwent filologii romańskiej oraz podyplomowych gender studies na UJ; doktorant na Wydziale Filologicznym UJ, przygotowuje pracę na temat: "Produkcja tożsamości: postać homoseksualna w powieści francuskiej drugiej połowy XIX wieku (1859-1899)"; publikował w "Excavatio", "Cahiers de la RALM" i "Recyklingu Idei"; interesuje się poetyką powieści realistycznej i naturalistycznej, narratologią, feminizmem oraz szeroko pojętymi gender i queer studies.