autorzy / autorki

Sikora, Tomasz


Tomasz Sikora jest amerykanistą i kanadystą, kierownikiem Katedry Literatury Anglojęzycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Jest autorem dwóch książek: „Bodies Out of Rule: Transversal Readings in Canadian Literature and Film” (2014) oraz „Virtually Wild: Wilderness, Technology and the Ecology of Mediation” (2003). Jest też współredaktorem kilku tomów z zakresu queer studies, m. in. „Odmiany odmieńca: mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender” (2002) oraz „Parametry pożądania: kultura odmieńców wobec homofobii” (2006). Ponadto jest współzałożycielem i współredaktorem internetowego czasopisma naukowego poświęconego studiom queer InterAlia. Jego zainteresowania obejmują teorię literatury i kultury, studia queer, zagadnienia biopolityki, ekokrytykę oraz szeroko rozumiane studia kulturowe (w kontekście północnoamerykańskim i międzynarodowym). Jest także autorem kilku przekładów z języka angielskiego. Szczegółowe CV dostępne tutaj.


powrót    drukuj   pdfpl en


  • projekt graficzny:
    mfka

    pismo poświęcone studiom queer